Sprawozdanie finansowe w Szwecji – jak je poprawnie przygotować?

Wiele osób wyjeżdżających do Szwecji decyduje się na założenie tam własnej działalności gospodarczej. Wiąże się to z pewnymi obowiązkami, o których należy pamiętać, a jednym z nich jest przygotowanie sprawozdania finansowego. Zajmujemy się fachowym doradztwem dla osób, które prowadzą działalność w Szwecji. Przekonaj się, w czym możemy Ci pomóc.

Czym jest sprawozdanie finansowe w Szwecji?

Dokument, który zawiera najważniejsze informacje na temat działalności przedsiębiorstwa w ostatnim roku podatkowym, to sprawozdanie finansowe. Szwecjato jeden z wielu krajów, w którym jego złożenie jest konieczne. Przygotowanie raportu ma na celu zebranie i przedstawienie podstawowych danych związanych z finansami firmy. Musisz mieć na uwadze, że w tym kraju wyróżnia się różne rodzaje sprawozdań. Najważniejsze z nich to:

  • raport roczny (Årsredovisning),
  • uproszczone sprawozdanie roczne (Förenklat årsbokslut),
  • sprawozdanie finansowe roczne (Årsbokslut).

Czym się od siebie różnią? Wszystkie pozwalają ocenić sytuację finansową firmy, jednak raport roczny jest najbardziej obszerny oraz zawiera więcej informacji. To, który z dokumentów trzeba sporządzić, zależy przede wszystkim od wybranej formy prowadzenia działalności, a niekiedy także od wielkości firmy.

Obowiązek przygotowania sprawozdania finansowego ciąży na wszystkich podmiotach prowadzących księgowość. Dokument ten musi zostać sporządzony w odpowiedni sposób, a także złożony w konkretnym terminie – wszelkie błędy w sprawozdaniu będą się wiązać z karami finansowymi. Powierzając nam to zadanie, masz pewność, że wszystko odbędzie się prawidłowo i zgodnie z prawem.

Cennik

Zwrot podatku ze Szwecji:

  • Rozliczenie podatku 450 zł
  • Rozliczenie podatku wraz z rejestracją rachunku bankowego* 600 zł
  • Rejestracja numeru rachunku bankowego (bez rozliczenia) 220 zł

*Jeżeli rozliczasz się po raz pierwszy musisz zarejestrować swoje konto bankowe aby szwedzki Urząd Skarbowy mógł wypłacić nadpłatę na polskie konto.

Dane do przelewu :

Alior Bank SA

Numer konta:  02 2490 1057 0000 9900 1647 5240
 
Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, NAZWA PRACODAWCY

Szwecja – sprawozdanie finansowe i jego rodzaje

Uproszczone sprawozdanie roczne (Förenklat årsbokslut) może być sporządzane przede wszystkim przez jednoosobowe działalności gospodarcze o obrotach rocznych mniejszych niż 3 000 000 SEK, małe stowarzyszenia non-profit oraz zarejestrowane wspólnoty religijne. Składa się ono z rachunku zysków i strat oraz z bilansu finansowego. Jest to więc najbardziej okrojona wersja sprawozdania.

Sprawozdanie finansowe roczne (Årsbokslut) to zestawienie wszystkich transakcji finansowych przeprowadzonych w poprzednim roku obrotowym. Daje ono pełny obraz wyników oraz ogólnej sytuacji budżetu przedsiębiorstwa. Ten rodzaj dokumentu musi być sporządzany przez jednoosobowe działalności gospodarcze z obrotami większymi niż 3 000 000 SEK. Oprócz rachunku zysków i strat oraz bilansu finansowego zawiera także kilka dodatkowych informacji. Jest ono zdecydowanie mniej rozbudowane niż raport roczny i nie wymaga udostępniania do publicznej wiadomości.

Raport roczny i zasady jego sporządzania

Obowiązek sporządzania obszerniejszego raportu rocznego (Årsredovisning) dotyczy wszystkich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także niektórych spółek handlowych oraz stowarzyszeń gospodarczych. Przedstawiciele innych form działalności mogą być zobowiązani do przygotowania tego dokumentu, jeśli zgodnie z przepisami są one zaliczane do większych firm.

Aby był uznany za właściwie sporządzony, raport musi zawierać odpowiednie elementy. Ten dokument składa się z następujących części:

  • rachunku zysków i strat (Resultaträkning),
  • bilansu (Balansräkning),
  • raportu zarządczego (Förvaltningsberättelse),
  • dodatkowych informacji (Noter).

Bardzo ważnym załącznikiem jest zatwierdzenie sporządzonego sprawozdania finansowego. To istotny dokument, który potwierdza, że całość została zatwierdzona przez wszystkich wspólników na zgromadzeniu. Jeśli raport roczny został opracowany dla dużej firmy, to dodatkowo musi się w nim znaleźć analiza przepływów pieniężnych.

Instytucją, w której należy złożyć raport roczny, jest Szwedzki Urząd Rejestracji Przedsiębiorców (Bolagsverket). Zajmuje się on sprawami związanymi m.in. z rejestracją firm, wydawaniem decyzji o ich likwidacji, a także przekazywaniem wszystkich informacji zgromadzonych w rejestrach. Raport roczny można przesłać drogą cyfrową przez stronę internetową urzędu lub złożyć go w tradycyjnej formie. W przypadku spółek należy to zrobić w ciągu 7 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

O czym należy pamiętać, sporządzając sprawozdanie finansowe?

Aby przygotować sprawozdanie finansowe w prawidłowy sposób, niezbędna jest znajomość szwedzkiego prawa. Dla osób z małym doświadczeniem, które nie orientują się w zagadnieniach prawnych, może to być dużym wyzwaniem. Uniknięcie błędów jest w takim przypadku bardzo trudne. Do najczęściej powtarzającego się należy m.in. niewłaściwa wycena należności czy stawek amortyzacyjnych w przypadku sprawozdań spółek. W przypadku tego dokumentu nietrudno o pomyłkę, która może przysporzyć nie lada problemów.

Jeśli chcesz uniknąć kary finansowej za niedopatrzenia i mieć pewność, że wszystko zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, zleć nam to zadanie. Chętnie się nim zajmiemy – w profesjonalny i rzetelny sposób.

Chcesz dowiedziec sie wiecej o podatkach w Szwecji
Odwiedź stronę naszego biura
kam_solvers_1
Masz pytania? Zostaw numer, a my oddzwonimy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych przez deklaracje.se oraz przez podmioty trzecie.