Podatkowe wyzwania dla nowych przedsiębiorców w Szwecji

Szwecja jest atrakcyjnym rynkiem dla przedsiębiorstw z wielu branż. Prowadzenie działalności w tym kraju wiąże się jednak z płaceniem dość wysokich podatków. System opodatkowania firm regularnie się zmienia. Na co muszą przygotować się nowi przedsiębiorcy w Szwecji?

Wyzwania dla przedsiębiorców w Szwecji

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Szwecji, podobnie jak w innych krajach, niesie za sobą szereg wyzwań. Przedsiębiorcy są zobowiązani do:

 • zarejestrowania się jako płatnik VAT – jest to obowiązkowe dla firm, których obroty przekraczają określony próg roczny. Niezrozumienie zasad dotyczących VAT może prowadzić do poważnych problemów, w tym do nałożenia kar finansowych;
 • odprowadzania podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne za swoich pracowników – składki te są stosunkowo wysokie i mogą stanowić znaczące obciążenie finansowe, szczególnie dla nowo powstałych firm;
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych – niewłaściwe prowadzenie księgowości może prowadzić do błędów w rozliczeniach podatkowych i do kar ze strony szwedzkiego urzędu skarbowego.
 

Obowiązkiem przedsiębiorców jest również zrozumienie szwedzkiego systemu podatkowego. Jest on złożony i obejmuje wiele różnych opłat. Nowi przedsiębiorcy muszą mieć świadomość, jakie podatki będą musieli płacić przy konkretnych progach dochodów. Zmieniają się one regularnie, dlatego tak ważne jest śledzenie lokalnych przepisów.

Podatki od działalności gospodarczej w Szwecji

W Szwecji podatki są dość wysokie. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek. W przypadku małych firm kwota podatku wynosi 30–55%. Spółki korzystają ze stawki na poziomie 28%.

Do tych wartości procentowych trzeba doliczyć również podatek VAT oraz tzw. podatek pracowniczy (w przypadku firm zatrudniających pracowników). Podstawowa stawka VAT w Szwecji wynosi 25%. Istnieją jednak obniżone wartości dla określonych towarów i usług, takich jak żywność, transport publiczny i usługi hotelowe – to 12% lub 6%.

Podatek pracowniczy obejmuje natomiast składki na ubezpieczenie społeczne oraz inne obowiązkowe opłaty, które mogą wynosić około 31,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Finansują one różne świadczenia, takie jak ubezpieczenie zdrowotne, emerytury i zasiłki dla bezrobotnych.

Podatkowe wyzwania dla nowych przedsiębiorców w Szwecji

Międzynarodowe przedsiębiorstwa na terenie Szwecji

Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku międzynarodowych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na terenie Szwecji. Takie podmioty podlegają bowiem ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Podatek dotyczy więc jedynie tych przychodów, które pochodzą z zakładów prowadzonych na obszarze Szwecji. Jeśli firma ma oddziały również w innych krajach, przychody tych placówek nie są rozliczane w Szwecji.

Zdarzają się również sytuacje, w których obowiązek podatkowy zostaje usunięty lub ograniczony na mocy międzynarodowych umów.

Harmonizacja podatków w Unii Europejskiej

W 2023 roku rozpoczęły się prace nad systemem, który ma ujednolicić zasady wyliczania podstawy opodatkowania na cele CIT. Dotyczy on podmiotów odprowadzających podatki na terenie Unii Europejskiej. System ten ma przynieść wiele korzyści, w tym:

 • uprościć kalkulację – obecnie istnieje aż 27 metod obliczania podstawy opodatkowania na cele CIT,
 • wyeliminować podatek u źródła między członkami grupy BEFIT,
 • obniżyć koszty nadzoru podatkowego,
 • umożliwić kompensację zysków.
 

Dyrektywa ta prawdopodobnie wpłynie również na sposób rozliczania przychodów przedsiębiorstw na terenie Szwecji. Może to spowodować duże zmiany w dotychczas stosowanym systemie. Trzeba się na nie przygotować – zwłaszcza gdy jeszcze nie prowadzisz firmy w Szwecji, a dopiero planujesz jej otwarcie.

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców w Szwecji

Szwecja proponuje przedsiębiorcom różne ulgi, które wspierają rozwój firm na terenie tego kraju. Niektóre z nich dotyczą inwestycji – w nieruchomości, sprzęt do hal produkcyjnych, maszyny budowlane i rolnicze itd. Dzięki nim możliwe staje się obniżenie kosztów prowadzenia firmy, zwłaszcza w pierwszych latach działalności.

W Szwecji przedsiębiorcy mogą skorzystać też z:

 • ulgi dla start-upów – specjalne ulgi podatkowe dla nowo założonych firm mogą obejmować niższe stawki podatku dochodowego lub tymczasowe zwolnienia podatkowe,
 • zwolnienia z VAT dla małych przedsiębiorstw – małe przedsiębiorstwa, które nie przekraczają pewnego progu obrotu, mogą kwalifikować się do zwolnienia z VAT,
 • atrakcyjniejszych stawek amortyzacyjnych – przedsiębiorcy mogą skorzystać z lepszych stawek amortyzacji na zakupione maszyny i sprzęt. Pozwala to na szybsze odliczanie kosztów inwestycyjnych od podstawy opodatkowania,
 • ulg inwestycyjnych dla specyficznych sektorów – rząd szwedzki oferuje również szereg ulg dla firm działających w określonych branżach,
 • ulg dla pracodawców na zatrudnienie określonych grup pracowników – w Szwecji firmy mogą uzyskać ulgi podatkowe za zatrudnienie młodzieży, osób niepełnosprawnych lub długotrwale bezrobotnych.
 

Pomoc księgowych w założeniu firmy w Szwecji

Jeśli planujesz założyć nową firmę w Szwecji lub rozszerzyć aktualnie prowadzoną działalność na teren tego kraju, skorzystaj z pomocy specjalistów. Samodzielne analizowanie lokalnych przepisów jest czasochłonne, a często wiąże się też z dużym ryzykiem. Osoby bez wykształcenia księgowego i znajomości języka szwedzkiego nie są również w stanie odpowiednio zinterpretować niektórych przepisów i odpowiednio ich egzekwować.

W takich sytuacjach z pomocą przychodzą specjaliści, którzy zajmują się prawem podatkowym w Szwecji. Osoby te pomagają w założeniu działalności na terenie tego kraju, a w późniejszym czasie mogą też przygotować deklaracje podatkowe. Ich zadaniem jest sporządzanie dokumentów, które będą zgodne z lokalnymi przepisami. Przygotowane deklaracje trafiają do odpowiednich szwedzkich urzędów, dzięki czemu przedsiębiorca nie musi osobiście kontaktować się z zagranicznymi instytucjami.

Masz pytania? Zostaw numer, a my oddzwonimy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych przez deklaracje.se oraz przez podmioty trzecie.