Podatkowe aspekty wynagradzania pracowników w Szwecji

W Szwecji, podobnie jak na całym świecie, od dochodów pracowników są odprowadzane podatki. Ich wysokość różni się w zależności od wymiaru czasu pracy czy rezydencji podatkowej. Jak wygląda system wynagradzania pracowników w Szwecji? Jakie podatki muszą zapłacić pracodawcy, a jakie zatrudnione osoby?

Wynagrodzenia za pracę w Szwecji

W Szwecji nie ma płacy minimalnej. Wynagrodzenie jest ustalane na podstawie układów zbiorowych pracy, które zawiera się ze związkami zawodowymi. Oznacza to, że średnie zarobki znacznie różnią się w zależności od wykonywanych obowiązków.

W Szwecji od wynagrodzenia pobiera się podatki. W kraju tym obowiązuje system progresji podatkowej. Oznacza to, że w najlepiej opłacanych zawodach kwoty należne państwu są najwyższe. W niektórych przypadkach mogą one wynosić nawet 50% dochodu. Co więcej, podatek państwowy płacą jedynie osoby zarabiające najwięcej. Podatek gminny jest obowiązkowy dla każdego rezydenta Szwecji.

Comiesięczne rozliczenia podatkowe pracowników w Szwecji

Podatki w Szwecji są odprowadzane od każdej kolejnej wypłaty – co miesiąc. Pracodawca musi składać zeznania podatkowe dla poszczególnych pracowników. Znajdują się w nich informacje na temat:

 • wynagrodzenia,
 • potrąconego podatku,
 • składek pracodawcy,
 • dodatkowych świadczeń uzyskanych przez pracownika.

Pracodawcy muszą odliczać wiele podatków od wynagrodzenia pracownika. To m.in. opłata na ubezpieczenie społeczne, składka emerytalna czy podatek od zatrudnienia. Różni się ona w zależności od wieku zatrudnionego. Osoby poniżej 18. roku życia oraz osoby urodzone w latach 1938–1955 płacą jedynie 10,21% dochodu. W przypadku innych pracowników jest to aż 31,42%.

Wszystkie te podatki muszą trafić na indywidualny rachunek pracownika w szwedzkim urzędzie skarbowym do 12. dnia każdego miesiąca. To obowiązek pracodawcy – za przekroczenie tego terminu można zapłacić dużą karę.

Podatkowe aspekty wynagradzania pracowników w Szwecji

Opodatkowanie wynagrodzenia a rezydentura w Szwecji

W Szwecji istnieje kilka form rozliczeń. Wybór odpowiedniej różni się w zależności od tego, czy dana osoba ma rezydenturę podatkową na terenie tego kraju. Jeśli tak, rozlicza się ona tak samo, jak obywatele Szwecji na stałe mieszkający w tym państwie. Wówczas stosuje się zasady ogólne.

Osoby, które nie mają statusu rezydenta podatkowego w Szwecji, mogą wybrać jedną z dwóch opcji:

 • podatek dochodowy w wysokości 25%,
 • zwykły podatek – taki sam, jaki płacą rezydenci.
 

To, jaka forma jest najbardziej opłacalna, zależy od wysokości wynagrodzenia i czasu przepracowanego na terenie Szwecji. Każdy przypadek rozpatruje się indywidualnie. Przed wyborem odpowiedniej formy rozliczenia warto przeliczyć swoje wynagrodzenie i sprawdzić, która opcja będzie korzystniejsza. Można to zrobić samodzielnie lub z pomocą księgowego specjalizującego się w szwedzkim prawie podatkowym.

Osoby, które pracują w Szwecji dłużej niż rok, muszą być dodatkowo zarejestrowane. W przypadku obywateli Unii Europejskiej to zwykła formalność. Większe problemy pojawiają się w sytuacji, gdy pracownik pochodzi spoza UE. Wówczas musi uzyskać zezwolenie na pobyt od Szwedzkiego Urzędu ds. Migracji. Po rejestracji stosuje się standardowe zasady podatkowe. Obowiązkiem jest też składanie corocznego zeznania.

Podatek SINK w Szwecji

Podatek SINK w wysokości 25% często jest bardziej opłacalny niż zwykłe rozliczenia, które w zdecydowanej większości przypadków wynoszą 31,42%. W takiej sytuacji pracownik korzystający z SINK nie może jednak odliczać dodatkowych ulg. Jeśli więc ma dzieci, prowadzi podwójne gospodarstwo domowe i dojeżdża do pracy w Szwecji, może okazać się, że lepszą opcją będzie standardowa stawka 31,42%. Od tej kwoty można bowiem odliczyć dodatkowe ulgi.

Jeśli dana osoba zdecydowała się na podatek SINK, pracodawca musi złożyć odpowiednie pismo w Skatteverket. Zawiera ono takie informacje, jak:

 • imię i nazwisko pracownika,
 • adres zatrudnionego,
 • osobisty numer identyfikacyjny lub koordynacyjny,
 • okres, w którym pracownik będzie zatrudniony w Szwecji,
 • powód, dla którego rezygnuje się z dokonywania odliczeń podatkowych – w tym przypadku związany z podatkiem SINK.

Zmiany w szwedzkich podatkach w 2024 roku

W Szwecji system podatkowy wspiera osoby, które zarabiają najmniej. W 2024 roku wprowadzono liczne zmiany, które mają za zadanie obniżenie podatków nawet o 14 000 koron szwedzkich dla jednego gospodarstwa domowego. Planuje się też podwyższenie dochodu dla podatku państwowego – czyli tego, który płacą obecnie osoby zarabiające najwięcej. Takie rozwiązanie ma odciążyć pracowników, którzy uzyskują dobre wynagrodzenie.

W Szwecji istnieje też próg dochodu wyznaczony na dany rok, poniżej którego nie trzeba płacić żadnego podatku. Z takiej opcji chętnie korzystają studenci oraz osoby zatrudnione w tym kraju jedynie na kilka tygodni. W 2024 roku jest to 24 238 koron szwedzkich. Wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go do pracodawcy – wówczas nie będzie on potrącał podatku od comiesięcznego wynagrodzenia.

Podatki od wynagrodzenia a umowa o składkach na ubezpieczenie społeczne

Zgodnie ze szwedzkim prawem obowiązek dokonywania odliczeń podatkowych od dochodu pracownika leży po stronie pracodawcy. Musi on zgłosić pracownika do odpowiedniego urzędu podatkowego w ramach zeznań od wypłacanych wynagrodzeń. Niezbędne jest też złożenie oświadczenia o jego dochodach.

Co ciekawe, w Szwecji można podjąć decyzję o wypowiedzeniu umowy o składki na ubezpieczenie społeczne. Może to zrobić zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Decyzja o zmianie wstępnego podatku dochodowego

W Szwecji urząd skarbowy może również podjąć decyzję o zmianie wstępnego podatku. Zgodnie z nią odliczenia podatkowe mają być wykonywane według innej wartości procentowej. Taka decyzja zawsze jest wydawana jedynie na wniosek pracownika. Ma ona na celu zbliżenie podatku tymczasowego do końcowego. Po uzyskaniu decyzji i przedstawieniu jej pracodawcy właściciel zakładu pracy musi stosować się do nowej stawki.

Masz pytania? Zostaw numer, a my oddzwonimy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych przez deklaracje.se oraz przez podmioty trzecie.