Podatki a edukacja w Szwecji – ulgi i świadczenia

W każdym kraju system podatkowy działa nieco inaczej. W Szwecji osobom kontynuującym naukę w tym państwie przysługują atrakcyjne ulgi, które znacznie zmniejszają kwotę podatku. Na jakie świadczenia mogą liczyć osoby uczące się w Szwecji? Jakie warunki trzeba spełnić, by z nich skorzystać?

Ulgi podatkowe na edukację w Szwecji

W Szwecji edukacja jest fundowana z pieniędzy państwowych – z podatków płaconych przez obywateli i rezydentów. Oznacza to, że osoby decydujące się na podjęcie nauki w tym kraju nie muszą za nią płacić – z wyjątkiem prywatnych szkół.

W Szwecji można odliczyć niektóre wydatki związane z edukacją od swojego dochodu podlegającego opodatkowaniu. Dotyczy to głównie kosztów związanych z kształceniem zawodowym oraz studiami wyższymi – pod warunkiem że są one bezpośrednio związane z aktualnie wykonywaną pracą lub podjęciem nowego zatrudnienia. Przepisy w tym zakresie są dość skomplikowane i regularnie się zmieniają, dlatego warto śledzić je co roku – zwłaszcza gdy planujesz uczyć się w Szwecji przez dłuższy czas.

Edukacja w trakcie pracy w Szwecji

Zdarza się, że już zatrudnieni pracownicy potrzebują dodatkowego przeszkolenia. Pracodawcy często decydują się na dokształcenie takich osób, by zwiększyć ich możliwości i rozwijać firmę w kolejnych obszarach. Szkolenia te mogą dotyczyć nauki o cyberbezpieczeństwie, obsłudze nowych programów czy nawet prowadzenia pojazdów – wózków widłowych, samochodów ciężarowych itd.

Pracodawcy, którzy inwestują w edukację swoich pracowników, mogą liczyć na różne formy ulg podatkowych. Dotyczy to m.in. kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe czy studiów finansowanych. Takie wydatki mogą być odliczane od podstawy opodatkowania przedsiębiorstwa, zmniejszając coroczne koszty.

Pracownicy, którzy otrzymują dofinansowanie na edukację od swojego pracodawcy, również mogą skorzystać z ulg podatkowych. Pozwalają one na zmniejszenie corocznej kwoty podatku, ale tylko wtedy, gdy koszty te są związane z obowiązkami zawodowymi.

Warto jednak pamiętać, że studiowanie i pracowanie w Szwecji jest bardzo trudne. Jako studia dzienne uznaje się bowiem takie, które obejmują zajęcia trwające 40 godzin tygodniowo – większość osób nie może więc pozwolić sobie na zatrudnienie i korzystanie z bezpłatnej edukacji w tym samym czasie. Wówczas jedynym rozwiązaniem są studia zaoczne.

Podatki a edukacja w Szwecji

Stypendia dla uczniów w Szwecji

Studenci w Szwecji mają dostęp do licznych stypendiów i dotacji, które są często zwolnione z opodatkowania. Państwo oferuje zarówno stypendia socjalne, jak i specjalne dodatki dla osób studiujących na uczelniach wyższych. Takie świadczenia pomagają pokryć koszty życia oraz nauki, nie obciążając dodatkowo budżetu młodych osób. Wiele z nich jest przyznawanych jedynie uczniom, którzy uzyskują wybitne wyniki.

Stypendia dotyczą nie tylko obywateli Szwecji. Na studia w tym kraju można aplikować nawet z polską maturą i dyplomem uczelni wyższej (przy rekrutacji na studia II i III stopnia). Osoby, które mają obywatelstwo dowolnego państwa Unii Europejskiej, nie płacą czesnego za naukę w Szwecji. Mogą one dodatkowo (oprócz stypendium) ubiegać się o wsparcie finansowe udzielane przez Centralę studiestödsnämnden.

W Szwecji są dostępne dwa podstawowe rodzaje wsparcia dla studentów udzielane przez Centralną komisję ds. studenckich:

  • bezzwrotny zasiłek – około 823 koron szwedzkich tygodniowo,
  • kredyt studencki – do 1892 koron szwedzkich tygodniowo. Taki kredyt trzeba następnie spłacić – w określonym czasie po zakończeniu nauki i podjęciu zatrudnienia.

W Szwecji są przewidziane również dodatkowe środki dla uczniów niepełnosprawnych. Pozwalają one na pokrycie takich kosztów, jak np. specjalistyczne materiały dydaktyczne.

Wsparcie dla rodzin z dziećmi w Szwecji

Szwedzkie rodziny otrzymują różne formy wsparcia finansowego. To m.in. zasiłki na dziecko, które pomagają pokryć koszty związane z wychowaniem i edukacją najmłodszych. Na takie świadczenia mogą również liczyć osoby, które nie urodziły się w Szwecji, ale pracują na terenie tego kraju i są jego rezydentami podatkowymi.

Rodzice mogą korzystać również z odliczeń dotyczących wychowania dzieci – podobnie jak ma to miejsce w Polsce. Takie rozwiązanie pozwala na obniżenie należnej kwoty podatku nawet o kilkaset złotych na każde dziecko. Sumę tę można przeznaczyć na dowolne cele – m.in. zakup materiałów potrzebnych do kontynuacji edukacji. Ulgę tę odlicza się w trakcie składania corocznego zeznania podatkowego.

Jak rozliczać swoje przychody w trakcie edukacji w Szwecji

Sposób rozliczania swoich przychodów w Szwecji w dużej mierze zależy od tego, czy dana osoba jest rezydentem podatkowym w tym kraju. Większość uczniów, którzy podejmują się nauki stacjonarnej w Szwecji, spędza tam czas dłuższy niż 183 dni w ciągu roku. Oznacza to, że ewentualną pracę zawodową można rozliczać tam w ten sam sposób, jak ma to miejsce w przypadku szwedzkich obywateli. Osoby mieszkające i pracujące w Szwecji w większości przypadków nie muszą rozliczać się z polskim urzędem skarbowym. Trzeba jednak pamiętać, że każda sytuacja jest inna – może się zdarzyć, że niektóre zyski uzyskane w Polsce trzeba będzie wykazać także przed naszymi instytucjami.

Z tego powodu osoby pracujące i uczące się w Szwecji często korzystają z pomocy specjalistów od rozliczeń międzynarodowych. Osoby te wiedzą, jak poprawnie wykazać uzyskiwany dochód i skorzystać z dostępnych ulg – m.in. tych związanych z edukacją. Mogą również dostarczyć potrzebne dokumenty do polskich i szwedzkich urzędów skarbowych, wyręczając Cię ze wszystkich formalności.

Szwecja inwestuje dużo pieniędzy w edukację swoich obywateli i rezydentów, co jest możliwe dzięki efektywnemu systemowi podatkowemu. Obecnie Szwecja może pochwalić się jednym z najlepiej działającej edukacji na świecie, co przekłada się na wysoką jakość życia i duże możliwości rozwoju dla jej mieszkańców.

Masz pytania? Zostaw numer, a my oddzwonimy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych przez deklaracje.se oraz przez podmioty trzecie.