Szwedzki VAT: Kluczowe informacje dla przedsiębiorców

Podatek VAT obowiązuje nie tylko w Polsce, lecz także w wielu innych krajach, w tym w Szwecji. Dotyczy on m.in. przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie tego Państwa. Jak zarejestrować się w szwedzkim urzędzie podatkowym i co powinny zawierać wystawiane tam faktury?

Rejestracja do szwedzkiego VAT-u

W Szwecji podatek VAT jest określany jako Mervärdesskatt (Moms). Rejestracja w tym systemie jest obowiązkiem m.in. firm, które zajmują się importem lub eksportem towarów w Szwecji, handlem, wewnątrzwspólnotową sprzedażą lub zakupem z innego kraju UE czy obsługą magazynów konsygnacyjnych dla lokalnych klientów.

Od 2021 roku obowiązek rejestracji dotyczy też przedsiębiorstw, które realizują sprzedaż towarów na odległość o wartości co najmniej 10 000 euro. Dotyczy to współpracy z odbiorcami z innych krajów członkowskich. Jeśli wartość transakcji jest niższa, przedsiębiorca ze Szwecji może korzystać ze stawki VAT obowiązującej w kraju, z którego sprowadza towar. Wówczas rozlicza się on właśnie w tym państwie.

Aby uzyskać szwedzki nr VAT, trzeba dostarczyć kompletny wniosek do odpowiedniego urzędu. W jego skład wchodzą takie elementy jak:

  • akt założycielski firmy,
  • pełnomocnictwo dla przedstawiciela podatkowego,
  • kopia paszportu – w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Jeśli jednak dana firma nie ma siedziby w Szwecji, konieczne jest również wypełnienie formularza SKV4632. Można znaleźć go na szwedzkiej stronie rządowej.

Wniosek o wydanie nr VAT wraz z wszystkimi załącznikami należy dostarczyć do międzynarodowych biur podatkowych Szwedzkiej Agencji Podatkowej w Malmö lub Sztokholmie. Takie dokumenty muszą trafić do urzędu jeszcze przed rozpoczęciem działalności na terenie Szwecji.

Gdzie dokładnie zarejestrować VAT?

Szwedzka Agencja Podatkowa odpowiedzialna za rejestrację przedsiębiorców w systemie VAT nazywa się Skatteverket. Najwygodniejszym sposobem na dostarczenie jej potrzebnych dokumentów jest skorzystanie z rządowego systemu elektronicznego. Istnieje również stacjonarna siedziba Agencji – Utlandsskattekontoret, SE-205 31, Malmö.

Ile wynoszą stawki VAT w Szwecji?

W Szwecji stawki VAT różnią się w zależności od rodzaju produktu. Standardowa wartość wynosi 25% i dotyczy towarów i usług z pewnymi wyjątkami:

  • niektóre artykuły spożywcze, jedzenie na wynos, dzieła sztuki, usługi gastronomiczne, naprawy odzieży, obuwia i innych wyrobów tekstylnych, napoje bezalkoholowe – 12%,
  • krajowy transport pasażerski, gazety i czasopisma, książki, bilety na wydarzenia kulturalne (oprócz kina), bilety na wydarzenia sportowe – 6%,
  • leki na receptę lub sprzedawane szpitalom, poligrafia i usługi drukarskie, wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy transport pasażerski – 0%.

Uzupełniając faktury, warto pamiętać, że sprzedaż realizowana w ramach operacji w przedsiębiorstwie skutkuje naliczeniem VAT-u należnego, a kupno – VAT-u naliczonego. Różnicę pomiędzy tymi dwoma wartościami odprowadza się do szwedzkiego urzędu skarbowego.

Jeśli natomiast zakupy z naliczonym podatkiem VAT zostały dokonane w związku z prowadzoną działalnością (np. wyposażenie biura), istnieje opcja jego odliczenia. W Szwecji istnieją jednak pewne wyjątki od tej zasady. Jest to m.in. zakup samochodów osobowych.

Szwedzkie deklaracje VAT

W Szwecji przedsiębiorcy muszą rozliczać się regularnie – miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. Wszystko zależy od wielkości firmy i wysokości rocznych obrotów. Miesięczne deklaracje dotyczą przedsiębiorstw, których obrót przekracza 40 mln koron szwedzkich. Takie dokumenty trzeba składać do 26 dnia każdego miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego, a deklarację za grudzień – do 27.12.

Jeśli roczny obrót wynosi od 1 mln do 40 mln koron szwedzkich, stosuje się rozliczenia kwartalne. To najpopularniejsza forma deklaracji swojego obrotu w Szwecji. Takie dokumenty składa się do 12 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że za pierwszy kwartał deklaracja musi trafić do urzędu do dnia 12 maja.

Roczne deklaracje dotyczą natomiast sytuacji, w której roczny obrót wynosi więcej niż 1 mln koron szwedzkich. Takie dokumenty należy dostarczyć do odpowiedniego urzędu do 26 lutego roku następującego po danym roku podatkowym.

Deklarację VAT można dostarczyć do szwedzkiego urzędu podatkowego online lub osobiście – w drugim przypadku konieczne będzie wypełnienie formularza SKV 4700.

Szwedzka faktura VAT

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Szwecji muszą wystawiać faktury za sprzedane towary i usługi. Dokumenty te powinny zawierać kilka podstawowych informacji, jak data wystawienia, numer seryjny, nazwy i adresy sprzedawcy i nabywcy, rodzaj i ilość towaru lub charakterystyka usługi, data sprzedaży i płatności, a także cena netto i ewentualny rabat. Jeśli chodzi o podatek VAT, w fakturze musi znaleźć się informacja na temat stawki oraz podstawy opodatkowania lub zwolnienia.

Jeśli wartość transakcji wynosi mniej niż 4 000 koron szwedzkich (z VAT), można wystawić też fakturę uproszczoną. Obejmuje ona mniej informacji – najważniejsze są te na temat stron transakcji i jej przedmiotu.

Pomoc specjalistów w zakresie szwedzkiego podatku VAT

Samodzielne dopełnienie formalności związanych z rejestracją VAT bywa skomplikowane. Problematyczne jest również rozliczanie swoich przychodów – co miesiąc, kwartał lub raz w roku, w zależności od obrotu. Z tego powodu wielu przedsiębiorców działających na terenie Szwecji korzysta z pomocy specjalistów. W naszym biurze księgowym pracują osoby, które doskonale znają prawo obowiązujące w tym kraju. Przygotują dla Ciebie deklaracje VAT, które muszą trafić do lokalnych urzędów, a także sporządzą kompletny wniosek dla Skatteverket.

Specjaliści sprawdzą też, czy Twoja działalność kwalifikuje się do obowiązku rejestracji VAT. Przeanalizują również przepisy obowiązujące w Szwecji pod kątem uzyskiwanego przez Ciebie przychodu i krajów, z których importujesz towary sprzedawane w tym państwie.

Masz pytania? Zostaw numer, a my oddzwonimy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych przez deklaracje.se oraz przez podmioty trzecie.