Podatki a pracownicy z zagranicy – jak rozliczyć się z urzędem skarbowym?

Osoby pracujące w Szwecji muszą rozliczać się z podatku dochodowego. To niezbędne także dla cudzoziemców, którzy podjęli zatrudnienie w tym skandynawskim kraju. Sprawdź, ile wynoszą stawki podatku oraz od czego zależą. Dowiedz się także, w jaki sposób prawidłowo rozliczyć się z urzędem skarbowym.

Rezydenci a nierezydenci — najważniejsze różnice

Szwedzki Urząd Skarbowy (Skatteverket) stosuje nieco inne zasady rozliczania się z podatku dochodowego dla osób, które pracują w tym kraju. Przede wszystkim rozróżnia emigrantów podejmujących tymczasowe zatrudnienie oraz stałych pracowników. 

Nierezydenci to osoby, które pracują w Szwecji krócej niż 183 dni w ciągu roku. Mają ograniczone zobowiązania podatkowe i są objęte podatkiem SINK (Statlig inkomstskatt för utomlands bosatta). Pozostali pracownicy są traktowani jako rezydenci i obowiązuje ich podatek państwowy i lokalny. Warto wiedzieć, jakie są stawki obu tych podatków.

Co musisz wiedzieć o podatku SINK? 

Stawka podatku SINK wynosi 25%. Aby pracownik mógł zostać nim objęty, musi samodzielnie złożyć niezbędne dokumenty w Skatteverket lub zgłosić to pracodawcy, który się tym zajmie. Informacje o wysokości dochodów oraz zapłaconym podatku wpisuje się na druk KU-13. Następnie ten dokument jest przesyłany do urzędu skarbowego. Dla podatnika to wygodne, bo nie musi składać deklaracji podatkowej samodzielnie. Jednak automatycznie nie ma możliwości odliczenia ulg oraz prawa do otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku. 

Ważne! Nierezydent nie musi odprowadzać podatku SINK, ponieważ ma możliwość wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych. 

Zasady ogólne rozliczania podatku dochodowego 

Zgodnie z zasadami ogólnymi wyróżnia się dwa rodzaje podatku dochodowego: państwowy i gminny. Obowiązek zapłaty pierwszego z nich dotyczy wyłącznie osób, których roczne dochody przekraczają 598 500 SEK. W takim przypadku będzie niezbędne odprowadzenie podatku w wysokości 20%. 

Podatek gminny jest ustalany lokalnie, dlatego zależnie od miejsca zamieszkania podatnika może się różnić. W 2024 roku średnia stawka to 32,37%. Co ważne, objęcie obowiązkiem zapłaty podatku państwowego nie zwalnia z konieczności uiszczania opłat lokalnych. 

Jak rozliczyć się z podatku?

Odliczenie podatku dochodowego leży po stronie pracodawcy, który wypłaca wynagrodzenie. To on odejmuje od wypłacanej kwoty należności na rzecz Skatteverket. Jednak każda osoba, która uzyskuje dochód, musi raz w roku złożyć deklarację podatkową (Inkomstdeklaration 1). Na podstawie tego dokumentu oblicza się, czy została pobrana odpowiednia kwota. Podatnik może zostać zobowiązany do opłacenia brakującej sumy lub otrzymać nadpłatę.

Złożenie deklaracji jest niezbędne dla osób, które otrzymały taki dokument pocztą lub na specjalną cyfrową skrzynkę odbiorczą. Jeśli otrzymałeś Inkomstdeklaration 1 i nie wiesz, co dalej robić, skontaktuj się z naszymi doradcami. Chętnie pomogą Ci w złożeniu deklaracji i sprawdzeniu jej poprawności.

Od jakich rodzajów dochodu odlicza się podatek dochodowy?

Do obliczenia należnego podatku uwzględnia się takie dochody, jak m.in.:

  • wynagrodzenia oraz inne dodatki otrzymywane w zamian za wykonywaną pracę,
  • emeryturę,
  • zasiłek rodzicielski,
  • tymczasowy zasiłek rodzicielski,
  • odsetki naliczone od oszczędności. 

W deklaracji nie trzeba ujmować takich dochodów jak np. pomoc finansowa z Centralnej Komisji ds. Wsparcia w Nauce (CSN), zasiłki i dodatki mieszkaniowe. 

Wypełnianie deklaracji podatkowej w Szwecji: o czym trzeba pamiętać? 

W przesłanej deklaracji znajduje się łączny dochód za poprzedni rok. To kwota brutto, czyli przed pobraniem zaliczki na podatek dochodowy. Podatnik musi sprawdzić, czy te informacje są prawdziwe. Jeśli tak, odsyła swoją deklarację bez nanoszenia poprawek. Może to zrobić na kilka sposobów:

  • korzystając z aplikacji Skatteverket,
  • telefonicznie,
  • wysyłając wiadomość SMS,
  • korzystając z e-usług,
  • wysyłając pocztą deklarację w formie papierowej . 

Dokument musi zostać złożony do 2 maja. 

W jakich sytuacjach przysługuje zwrot nadpłaconego podatku w Szwecji?

Na zwrot nadpłaconego podatku mogą liczyć osoby rozliczające się na zasadach ogólnych. Mają prawo do skorzystania z odliczeń oraz różnego rodzaju ulg. Dzięki nim wysokość należnego podatku jest niższa. Po złożeniu deklaracji Skatteverket weryfikuje, czy zastosowane ulgi faktycznie przysługują danemu płatnikowi. Jeśli tak, otrzyma on zwrot podatku. By było to możliwe, musi podać aktualny numer konta bankowego. Może to zrobić podczas składania deklaracji lub później, kontaktując się z urzędem skarbowym. W drugim przypadku niezbędne jest złożenie wniosku o wypłatę należnych środków. 

Rozliczanie zobowiązań podatkowych to dla wielu pracowników skomplikowany proces, zwłaszcza jeśli robią to po raz pierwszy. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja deklaracja będzie prawidłowo wypełniona i złożona na czas, skontaktuj się z nami, a chętnie Ci w tym pomożemy.

Masz pytania? Zostaw numer, a my oddzwonimy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych przez deklaracje.se oraz przez podmioty trzecie.